Phân tích xu hướng giá bạc hôm nay

0

Xu hướng đầu tư giá bạc hôm nay ngày 11/05/2021

Điểm xoay chiều giá bạc hôm nay: 27.5400
Mục tiêu đầu tư:

Các vị thế bán dưới 27.5400 với mục tiêu là 27.1100 & 26.8200 mở rộng.
Kịch bản thay thế:

Trên 27.5400 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 27,8800 & 28,1000 là mục tiêu.

Bình luận:

Miễn là 27.5400 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá thay đổi với xu hướng giảm.

giá bạc hôm nay

 

SHARE