Private Company Limited by Shares là gì?

OmiseGo là gì? Mạng lưới OMG hoạt động như thế nào?
Bitcoin Dominance là gì? Ý nghĩa của Bitcoin Dominance
Nạp tiền Bitmeta, mua bán Bitmeta uy tín, an toàn nhất

Finnews24.com – Nhằm mục đích kinh doanh hiệu quả trong tương lai, việc lựa chọn mô hình kinh doanh là một vấn đề vô cùng quan trọng được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm. Private Company Limited by Shares là một trong những hình thức khá phổ biến trong việc thành lập doanh nghiệp. Vậy Private Company Limited by Shares là gì?

Private Company Limited by Shares là gì?

Private Company Limited by Shares là gì?

Private Company Limited by Shares là gì?

Private company limited by shares ( công ty tnhh tư nhân theo cổ phần ) là doanh nghiệp với cương vị cá nhân độc đáo và tách rời triệt để với các chủ của cổ phần, chính mình công ty phải gánh trách nhiệm về thu chi tiền và các món nợ của bản thân.

Chủ sở hữu cổ phần sẽ được bảo đảm khỏi nghĩa vụ nguyên tắc luật pháp cá nhân và nghĩa vụ đối với bất cứ khoản vay nào mà công ti nảy sinh trong tiến trình làm việc.

Private Company Limited by Shares hoạt động như thế nào?

Private company limited by shares được duy trì bởi các cổ phần , được ứng dụng như một giải pháp ưu đãi về thuế, các việc giao dịch làm nên tiền lời và sự bảo vệ của luật pháp cho chủ của cổ phần.

Đại đa số các startup đều khởi đầu với cương vị là một private company limited by shares. Nhiều cổ đông hòa mình vào thể loại này để bảo vệ bản thân tránh được nghĩa vụ nguyên tắc luật pháp đối với những khiếu kiện hoặc nguy cơ về thu chi tiền.

Cơ cấu quản lý của Private Company Limited by Shares

Hoạt động kinh doanh sẽ được điều hành bởi giám đốc. Giám đốc sẽ được bầu bởi các cổ đông.

Cổ đông không điều hành doanh nghiệp, họ chỉ là những nhà đầu tư và chỉ phải chịu một phần trách nhiệm đối với các khoản nợ dựa trên cổ phần vốn góp.

Giá trị của cổ phiếu tính từ thời điểm chính thức thành lập công ty.

Cổ đông có quyền biểu quyết thay đổi hoặc chỉnh sửa tên công ty, việc bổ nhiệm và bãi nhiệm giám đốc, điều chỉnh và xây dựng các quy định. Tuy nhiên họ không được can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc điểm của Private Company Limited by Shares

Để thành lập một Private Company Limited by Shares, cần có tối thiểu 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

Tùy thuộc vào quy mô của công ty, nếu quy mô nhỏ, chỉ cần một giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty.

Nếu quy mô lớn, cần tối thiểu hai giám đốc để các hoạt động được thực hiện đúng quy trình.

Trách nhiệm của mỗi thành viên hoặc cổ đông bị giới hạn theo số cổ phần.

Finnews24.com :  Đặc điểm của Private Company Limited by Shares

Finnews24.com : Đặc điểm của Private Company Limited by Shares

Private Company Limited by Shares được kế thừa vĩnh viễn. Trong mọi trường hợp, pháp luật chỉ công nhận khi nhận được quyết định hủy bỏ của công ty.

Private Company Limited by Shares hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phần của các thành viên và không được thực hiện mời gọi mua cổ phần công ty với công chúng.

 

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi