PV2 duy trì diện cảnh báo

Giá cổ phiếu của Apple đạt mức cao kỷ lục vẫn còn 10% dư địa để tăng
Chứng khoán phái sinh Ngày 07/10/2021: Hướng về vùng đỉnh tháng 07/2021
Thị trường chứng quyền 02/12/2021: Tâm lý thận trọng gia tăng

Finnews24.com – PV2 duy trì diện cảnh báo

Ngày 12/05, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư PV2 (HNX: PV2).

Lý do là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 âm, căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

PV2 phải giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh bảo trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi ban hành quyết định này và thực hiện việc công bố thông tin về tiến độ khắc phục tình trạng bị cảnh báo.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2021, PV2 báo lợi nhuận sau thuế gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 6 tỷ đồng. Công ty cho biết trong kỳ ghi nhận doanh thu tài chính từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các dự án của PV2 vẫn đang trong quá trình triển khai, chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu.

Duy Na

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi