PXL bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng hạn

Mô hình nào giúp nhà đầu tư nhìn thấy được tình trạng căng thẳng tài chính của doanh nghiệp?
Chứng khoán châu Âu (25/10): Lợi nhuận của HSBC tăng vọt, chứng khoán Anh suy yếu
S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục dù Facebook giảm 4%

PXL bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn.

Cụ thể, PXL công bố không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2018 đã soát xét, giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2017.

Công ty cũng CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 trên 10% và chuyển từ lỗ sang lãi trên BCTC kiểm toán năm 2020; BCTC bán niên 2021 đã soát xét.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi