Quỹ ETF của iShares bán ròng suốt tháng 4, tỷ trọng Việt Nam xuống mức 27%

Ngày 18/01/2022: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Thị trường ngày mới: Báo cáo thu nhập của Lennar, Doanh số bán lẻ và cổ phiếu dầu mỏ
Từ lóng trên thị trường chứng khoán: Chim lợn, bìm bịp, gà, sói và cá mập là gì? (Kỳ 1)

Riêng trong tháng 4 vừa qua, quỹ bán ra nhiều nhất (theo số lượng) đối với các mã HPG (133,000 cp), VIC (gần 60,000 cp) và VHM (gần 42,000 cp). Với các trường hợp của VND, MSN, PVD hay PDR, số lượng cổ phiếu tăng thêm đáng kể do các doanh nghiệp thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu/thưởng cổ phiếu/phát hành thêm.

Lực bán của quỹ ngoại không đáng kể, số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục vẫn giữ ở 42 mã.

Cổ phiếu Việt Nam (tại ngày 02/05) chiếm tỷ trọng 27.35%, giảm so với 29.1% vào đầu tháng 4. Hai vị trí xếp ngay sau là Nigeria (8.42%) và Bahrain (7.13%) đã gia tăng thêm tỷ trọng.

Ngày 03/05/2022, tổng giá trị tài sản của iShares MSCI Frontier and Select EM ETF ở mức 450.8 triệu USD, giảm 34.8 triệu USD sau 1 tháng, tương ứng thu hẹp 7%. Số lượng chứng chỉ quỹ đạt 14.15 triệu ccq.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi