Quy định Fintech: Làm thế nào để đạt được một sân chơi bình đẳng

0
32

Quy định nên phát triển như thế nào để khuyến khích sự cạnh tranh công bằng giữa các ngân hàng truyền thống và fintech mới, cũng như những nhà đầu tư công nghệ lớn hiện đang được tranh luận. Một số người ủng hộ việc chuyển từ cách tiếp cận dựa trên thực thể sang cách tiếp cận quy định dựa trên hoạt động theo nguyên tắc “cùng hoạt động, cùng quy định”. Tuy nhiên, chỉ có một phạm vi giới hạn trong việc hài hòa hơn nữa các yêu cầu đối với các đối tượng khác nhau trong các phân khúc thị trường cụ thể mà không gây nguy hiểm cho các mục tiêu chính sách ưu tiên cao hơn.

Trên thực tế, dường như có một trường hợp mạnh mẽ cho việc dựa nhiều hơn, chứ không phải ít hơn, vào các quy tắc dựa trên thực thể. Khuôn khổ pháp lý nên kết hợp các yêu cầu thực thể đối với các công nghệ lớn trong các lĩnh vực như cạnh tranh và khả năng phục hồi hoạt động để giải quyết các rủi ro xuất phát từ các hoạt động khác nhau. Chiến lược này sẽ không chỉ giúp đạt được các mục tiêu chính mà còn giúp giảm thiểu các biến dạng cạnh tranh.

Bis.org

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here