Quyền chọn là gì? Phần I

USD/JPY: giữ vững vị trí 113 tại phiên Tokyo trước khi chỉ số PMI Trung Quốc được công bố
GBP/JPY bị mắc kẹt tại  138,00 do tâm lý thị trường đang chờ các cuộc đàm phán thương mại
Tỷ giá USD/JPY đang giảm xuống mức 112,00

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi