RDP và DXV tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

Thị trường ngày mới: Báo cáo thu nhập của Microsoft, Johnson&Johnson, Verizon
Chứng khoán tương lai Mỹ ổn định, lợi suất trái phiếu giảm hỗ trợ nhóm công nghệ
Chứng khoán Châu Âu cao hơn; Doanh số bán lẻ Đức lạc quan

Nguyên do là RDP lỗ sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2021 gần 74 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2021.

Tương tự với trường hợp của DXV, Công ty này cũng lỗ sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2021 hơn 6 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Về diễn biến cổ phiếu, cả RDP và DXV đều ghi nhận giá và thanh khoản sụt giảm mạnh trong giai đoạn gần đây.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi