RTB báo lãi ròng 2021 đạt 284 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra

KHG – 2021 tăng trưởng bứt phá, cổ đông ngoài mạnh tay gom cổ phiếu
Thuduc House lại bị phạt và truy thu thuế hơn 30 tỷ đồng
Bất ngờ doanh nghiệp huy động vốn ngàn tỉ qua trái phiếu

Cụ thể, doanh thu 2021 đạt hơn 889 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2020. Cộng với giá vốn có mức tăng thấp hơn, lãi gộp gấp 2.6 lần năm trước, với gần 382 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn chủ yếu xoay quanh việc bán mủ cao su và các hàng hóa liên quan.

Trong khi đó, doanh thu tài chính của RTB giảm 66%, còn hơn 22 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2020, Công ty đã bán các khoản đầu tư, dẫn đến doanh thu tài chính tăng mạnh.

Một điểm trừ khác trong hoạt động kinh doanh của RTB là chi phí quản lý tăng mạnh, gấp 3.3 lần năm trước, với gần 62 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí cho người lao động.

Dù vậy, RTB vẫn báo lãi ròng năm 2021 xấp xỉ 284 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2020.

Năm 2021, RTB đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 472 tỷ đồng và lãi sau thuế 106 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Công ty lần lượt vượt kế hoạch doanh thu hơn 35% và kế hoạch lợi nhuận gần 257%.

Dù kết quả cả năm khả quan nhưng trong quý 4/2021, lãi ròng của RTB giảm 43% so với cùng kỳ, còn gần 47 tỷ đồng, dù doanh thu thuần tăng trưởng 13%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh thu tài chính giảm mạnh đến 79% do năm trước, Công ty thực hiện bán các khoản đầu tư.

Tổng tài sản của RTB tại thời điểm 31/12/2021 ghi nhận hơn 2,841 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, trong đó, hàng tồn kho lại tăng 95%, lên gần 235 tỷ đồng, chủ yếu là hàng hóa tồn kho.

Tiền và tiền gửi giảm 18%, còn hơn 383 tỷ đồng. Chi phí cho các vườn cây kiến thiết cơ bản giảm mạnh dẫn đến tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 41%, còn 280 tỷ đồng.

Về nợ, nhờ giá trị các nợ vay giảm 41%, còn 392 tỷ đồng, tổng nợ phải trả của RTB chỉ còn 726 tỷ đồng, giảm 20%.  

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi