Sacombank vào top 3 doanh nghiệp niêm yết được nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2021

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/11
Cơ quan giám sát tài chính hàng đầu của Hàn Quốc tham gia điều tra các giao dịch tiền điện tử
Cathie Wood đầu tư vào Twitter vì những cải cách về Bitcoin của công ty

Chương trình được thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng cũng như thúc đẩy hơn nữa hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tại các doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp nhìn nhận khách quan hơn hoạt động IR của doanh nghiệp mình thông qua đánh giá từ cộng đồng nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Chương trình bình chọn đã thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư và định chế tài chính từ ngày 20/07/2021 đến ngày 08/08/2021, đánh giá dựa trên các tiêu chí: doanh nghiệp chủ động, chấp hành nghiêm túc các quy định về công bố thông tin của các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán; được sự tín nhiệm của giới đầu tư…

Sacombank luôn không ngừng nỗ lực hoàn thiện, chuẩn hóa hoạt động IR để kết nối với các định chế tài chính cũng như nhà đầu tư trong và ngoài nước kịp thời và chuyên nghiệp, với định hướng trở thành một doanh nghiệp niêm yết minh bạch, cởi mở, luôn công bố các thông tin kịp thời, chính xác, tuân thủ các quy định hiện hành.

COMMENTS