Sài Gòn Tourist báo lỗ 7 năm liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên hơn 107 tỷ đồng

Thị trường chứng quyền 09/02/2022: Dòng tiền đang phân hóa
Đấu giá, đặt trước và bỏ… cọc: Luật đã có!
Chính phủ yêu cầu giải quyết công nợ tại dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận

Giá vốn hàng bán gần 16 tỷ đồng khiến doanh nghiệp lỗ gộp 101 triệu đồng, trong khi lãi gộp gần 1.9 tỷ đồng vào năm 2020.

Trong năm, Sài Gòn Tourist không ghi nhận chi phí bán hàng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đến 98%, lên mức hơn 8.8 tỷ đồng, chủ yếu do dự phòng khoản phải thu khó đòi gấp 3.3 lần năm trước. Kết quả, Công ty báo lỗ ròng hơn 10.25 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Sài Gòn Tourist báo lỗ, nâng mức lỗ lũy kế tính đến 31/12/2021 lên hơn 107 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 ghi nhận gần 26 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14%, chủ yếu đến từ thay đổi trong các khoản phải thu khác và khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng lên.

Nợ phải trả của doanh nghiệp vào cuối năm 2021 gần 53 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu năm, chủ yếu do dư nợ ngắn hạn phải trả tăng 18% (52 tỷ đồng). Trong khi đó, dư nợ vay dài hạn chỉ còn 845 triệu đồng, giảm 56%, do đã hoàn tất thanh toán nợ với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng từ gần 376 triệu đồng lên 1.03 tỷ đồng, do biến động từ các khoản phải trả không tính lãi vay và thuế thu nhập phải nộp.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi