SBS tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 2

Giá vàng ngày 30.7.2022: Tiếp tục tăng lên gần 67 triệu đồng
Đề xuất gỡ bỏ giới hạn, hàng không nội địa khai thác bình thường từ năm 2022
Thống đốc RBNZ: QE không phải là công cụ chính cho Ngân hàng Trung ương

Theo đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 9h45 ngày 13/05, số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là 288 cổ đông, đại diện cho 7.81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Có 288 cổ đông/người được ủy quyền đã tới tham dự ĐHĐCĐ lần 2, nhưng chỉ đạt tỷ lệ 7.81% lượng cổ phần có quyền biểu quyết dẫn tới đại hội bất thành.

SBS sẽ triệu tập cuộc họp lần 3 vào ngày 3/6 tới. Theo quy định, phiên họp ĐHĐCĐ lần thứ ba chắc chắn sẽ được tổ chức, bất kể tỷ lệ tham dự.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, SBS dự kiến trình kế hoạch phát hành riêng lẻ 150 triệu cổ phần, tương ứng 1,500 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ lên 2,760 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch nâng cao năng lực tài chính, SBS cũng trình cổ đông thông qua đổi tên và thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty. Tên công ty mới cũng được uỷ quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc quyết định tên mới phù hợp với chiến lược phát triển kể từ năm 2022.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi