Sẽ công bố thông tin cổ phiếu tăng trần/giảm sàn 5 phiên liên tiếp trở lên

Chứng khoán châu Âu ngày 23/6 không được hưởng lợi từ kết quả PMI vượt trội của EU
Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 26/01
Chứng khoán châu Âu (2/9) dao động trong một biên độ hẹp

Đồng thời, UBCKNN còn yêu cầu tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch trong thời hạn 24h kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tếp trở lên, phải báo cáo công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

Các giải pháp trên bắt đầu thực hiện từ ngày 23/05/2022.

* UBCKNN yêu cầu công bố giao dịch tự doanh, đổi cách tính giá thanh toán HĐTL VN30 ngày đáo hạn

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi