Sếp Phó TNT gom thành công 1 triệu cp

DRG muốn hạ sở hữu tại DRI xuống còn 36%
Vợ TGĐ muốn thoái sạch vốn tại NDN
Tăng trưởng “ấn tượng”, Khải Hoàn Land uớc tính lợi nhuận lũy kế gần 500 tỷ đồng

Theo đó, ông Huấn nâng sở hữu từ 3.3 triệu cp (6.5%) lên 4.3 triệu cp (8.4%). Nhóm cổ đông, bao gồm ông Huấn và các bên liên quan, tăng sở hữu lên mức 5.3 triệu cp (10.04%).

Chiếu theo giá trung bình giai đoạn trên, giao dịch của ông Huấn có giá trị khoảng 12 tỷ đồng.

Cùng với đà suy yếu của thị trường, giá cổ phiếu TNT đã mất gần 50% từ 14/03, chốt phiên 23/05 ở mức 10,300 đồng/cp.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi