Silver IG Sentiment: Nhà giao dịch hiện đang ở mức mua ròng dài nhất cho Bạc kể từ ngày 16/7

Phân tích triển vọng giá dầu từ chuyên gia: Hợp đồng tương lai WTI thu hẹp
Dầu suy giảm bất chấp triển vọng kinh tế cải thiện
Dầu giảm sau khi kho dự trữ của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến

 

Silver Client Positioning

NHÀ ĐẦU TƯ SHORT ĐÃ GIẢM 30,90% TỪ TUẦN CUỐI CÙNG.

Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 95,43% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà giao dịch mua bán dài hạn là 20,90-1.

Con số trên nói lên rằng các nhà giao dịch hiện đang ở mức mua ròng dài nhất cho Bạc kể từ ngày 16 tháng 7 khi Bạc giao dịch gần 2,562,70.

Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 3,13% so với ngày hôm qua và 9,40% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng thấp hơn 9,56% so với ngày hôm qua và thấp hơn 30,90% so với tuần trước.

“Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch ròng dài hạn cho thấy giá Bạc có thể tiếp tục giảm”. Theo chuyên gia của DailyFX.com.

Các nhà giao dịch đang tiếp tục mua ròng dài hơn so với ngày hôm qua và tuần trước. Sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây mang lại cho chúng ta xu hướng giao dịch đối lập với xu hướng Bạc-giảm mạnh hơn.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi