SMC tạm hoãn chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu đợt 1

ABS lên kế hoạch vay ngắn hạn 70 tỷ đồng tại 2 ngân hàng
Vicostone ước đạt 258 tỷ đồng LNST trong quý 1, tăng trưởng 18,1%
HT1 dự chi gần 458 tỷ đồng trả cổ tức

Theo thông báo trước đó, SMC dự kiến phát hành hơn 3 triệu cp (tương ứng 5% vốn điều lệ) để trả cổ tức với tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cp cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Tuy nhiên, HĐQT SMC đã quyết định hoãn đợt chia cổ tức này và sẽ trình phương án chia cổ tức 2021 cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Bên cạnh đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu, SMC đã thanh toán thành công cổ tức 2021 đợt 1 bằng tiền vào ngày 26/11. Tỷ lệ chia cổ tức là 5% (cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 500 đồng). Với gần 61 triệu cp đang lưu hành, ước tính SMC đã chi gần 30.5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng.

Về tình hình kinh doanh, dù mức tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3/2021 không quá nổi bật nhưng nhờ kết quả đột biến trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng đầu, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của SMC đạt lần lượt 15,163 tỷ đồng và 828 tỷ đồng, tăng 35% và gấp 5.4 lần cùng kỳ.

Trong năm 2021, SMC kỳ vọng thu về 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, kết quả nửa đầu năm đã vượt kế hoạch gần 147% và đến hết 9 tháng đầu năm, mức vượt kế hoạch tăng lên gần 190%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi