SNZ báo lãi ròng 2021 tăng 23%

Biên lợi nhuận giảm mạnh, SMC báo lãi quý 4 lao dốc gần 70%
Hé lộ gian hàng của VinFast tại triển lãm Paris: Quy mô "không phải dạng vừa đâu", nằm kế gian hàng của hãng Ferrari và Kia
Revolut กำลังจะเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงสุดในสหราชอาณาจักร

Cụ thể, doanh thu thuần của SNZ trong năm 2021 chỉ tăng 5% so với năm 2020, ghi nhận xấp xỉ 5,200 tỷ đồng, chủ yếu vẫn đến từ hoạt động cho thuê khu công nghiệp. Nhờ giá vốn gần như đi ngang, lợi nhuận gộp của Công ty tăng 10%, đạt gần 2,100 tỷ đồng.

Điểm sáng trong năm của SNZ là chi phí tài chính giảm mạnh gần 100 tỷ đồng, từ 218 tỷ đồng xuống còn 118 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2021, Công ty đã giảm được phần lớn các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá.

Nhờ phần chi phí được tiết giảm kể trên, SNZ báo lãi ròng năm 2021 đạt hơn 904 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước.

Không những tăng trưởng so với năm 2020, với mức lãi sau thuế đạt gần 1,501 tỷ đồng trong năm 2021, SNZ đã vượt hơn 48% so với kế hoạch 1,012 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

Trên bảng cân đối, tổng tài sản của SNZ tăng 7% so với đầu năm, ghi nhận 21,980 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là khoản mục biến động mạnh nhất khi tăng 31%, lên hơn 5,984 tỷ đồng. Phần chênh lệch chủ yếu đến từ chi phí đền bù mặt bằng chi phí đầu tư hạ tầng KCN Châu Đức và Dự án Golf Châu Đức.

Về nợ, nợ phải trả của SNZ tăng 5%, lên gần 12,704 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tăng 7%, lên hơn 5,100 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi