Số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục trong tháng 4

Hoạt động của nhà máy Trung Quốc mở rộng nhanh hơn vào tháng 5
Lạm phát cao nhất của Anh trong 30 năm ‘định hình lại cục diện tài chính’
Thủ tướng muốn doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư lâu dài ở Việt Nam

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4, cả nước có 15 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 164.1 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 104.8 ngàn lao động, tăng 4.9% về số doanh nghiệp, giảm 15.3% về vốn đăng ký và tăng 11.7% về số lao động so với tháng 03/2022. So với cùng kỳ năm trước, tăng 0.9% về số doanh nghiệp, giảm 8.8% về số vốn đăng ký và tăng 10.7% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10.9 tỷ đồng, giảm 19.2% so với tháng trước và giảm 9.6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 7,034 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 63.6% so với tháng trước và tăng 22.4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, cả nước có 49.6 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 635.3 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 348.2 ngàn lao động, tăng 12.3% về số doanh nghiệp, tăng 1.2% về vốn đăng ký và tăng 2.3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 12.8 tỷ đồng, giảm 9.9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 1,345.5 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 17.1 ngàn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2022 là 1,980.8 ngàn tỷ đồng, tăng 39.4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 30.9 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 60.6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2022 lên 80.5 ngàn doanh nghiệp, tăng 26.9% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20.1 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 4 tháng đầu năm nay có 711 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước; 12.8 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 5.3%; gần 36.1 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 15.2%.

Cũng trong tháng 4, có 5,391 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 81.1% so với tháng trước và tăng 17.2% so với cùng kỳ năm 2021; có 3,762 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 52.1% và giảm 32.9%; có 1,227 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13.9% và giảm 20.4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 41 ngàn doanh nghiệp, tăng 44.6% so với cùng kỳ năm trước; 15 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 8.7%; gần 5.6 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17.5%, trong đó có 13.3 ngàn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 10.3%; 211 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 15.4 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi