Số dư là gì?

(baongoaihoi)Số dư có nghĩa là gì?

Để bắt đầu giao dịch ngoại hối, bạn cần mở một tài khoản với nhà môi giới ngoại hối bán lẻ hoặc nhà cung cấp CFD.

Khi tài khoản của bạn được chấp thuận, sau đó bạn có thể chuyển tiền vào tài khoản

Số dư tài khoản hoặc đơn giản là Số tiền mà bạn đã nạp vào trong tài khoản của bạn.

Về cơ bản, đó là số lượng TIỀN MẶT trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn gửi $ 1.000, thì Số dư của bạn là $ 1.000.

Nếu bạn tham gia một giao dịch mới, số dư tài khoản của bạn sẽ không bị ảnh hưởng cho đến khi giao dịch được thực hiện xong.

Điều này có nghĩa là Số dư của bạn sẽ chỉ thay đổi theo một trong ba cách:

  1. Khi bạn nạp thêm tiềnvào tài khoản của bạn.
  2. Khi bạn thực hiện xong một giao dịch
  3. Khi bạn thực hiện một giao dịch qua đêm và nhận hoặc trả phí hoán đổi / tái đầu tư.

Chỉ cần biết rằng có một sự khác biệt giữa một giao dịch kéo dài một vài giờ và một giao dịch mà bạn tiếp tục mở qua đêm .

Việc thực hiện một giao dịch từ ngày này sang ngày khác được gọi là tái đầu tư .

Nếu bạn được trả tiền hoán đổi, tiền mặt sẽ được thêm vào Số dư của bạn.

Nếu bạn bị tính phí hoán đổi, tiền mặt sẽ bị trừ khỏi Số dư của bạn.

Trừ khi giao dịch của bạn có quy mô lớn, các khoản phí hoán đổi này thường nhỏ nhưng có thể tăng dần theo thời gian.

Khái niệm hoán đổi và tái đầu tư nằm ngoài phạm vi của bài học này và sẽ không được thảo luận thêm, nhưng chúng tôi chỉ muốn đề cập ngắn gọn nếu chính xác vì lợi ích của nó.

Theo babypips

SHARE