Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) là gì?

Thế giới mà chúng ta đang sống đã trở nên “phẳng” hơn về mặt địa lý. Điều đó có nghĩa rằng việc thực hiện những hoạt động giao dịch, mua bán chứng khoán quốc tế không phải là một điều quá khó khăn so với thời điểm mấy chục năm về trước. Một trong những … Continue reading Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) là gì?