Số lượng Ether bị đốt cháy đã lập kỷ lục trong hai ngày liên tiếp!

Blockstream huy động 210 triệu USD để mở rộng cơ sở hạ tầng khai thác Bitcoin
Bitfinex Yêu cầu thông tin thuế của khách hàng
PortAventura World Là Khu Nghỉ Mát Chủ Đề Đầu Tiên Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Bitcoin Vào Năm 2022

Ethereum (ETH) là gì? Tìm hiểu đồng tiền ảo Ethereum từ A-Z

Đồng tiền Ether đã tăng từ mức 3.000 USD kể từ tháng 10, tăng 45% trong tháng và đạt mức 4.458 vào ngày 29/10.

Sự trỗi dậy dữ dội của Ether có thể là do hai ngày 27 và 28. Lượng tiền mã hóa bị đốt cháy vượt xa số lượng mới nên có dấu hiệu giảm phát. Theo dữ liệu của “THE BLOCK”, số lượng Ether được đốt trong một ngày đã lập kỷ lục trong hai ngày liên tiếp. Lần đầu tiên Ethereum đốt khoảng 14.820 Ether vào ngày 27, phá vỡ kỷ lục trước đó. Vào ngày 28, 16,800 tiếp tục được đốt và lập kỷ lục mới kể từ ngày 27. Kể từ Nhật Bản, hơn 30.000 đồng ether đã bị phá hủy.

Ngoài ra, theo dữ liệu của Watch The Burn, tính đến thời điểm công bố, tổng lượng Ether bị cháy đã lên tới 682.980, trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ.

Ether đã trải qua đợt giảm phát đáng kể trong hai ngày liên tiếp.

Bản nâng cấp Ethereum London đã được đưa ra vào ngày 5/8 năm nay và được chú ý nhất trong bản nâng cấp này là cơ chế phí mới trong đề xuất EIP-1559. Phí gas cho mỗi giao dịch được chia thành phí cơ bản và tiền boa, 50% của phí cơ bản sẽ bị hủy. Gas đề cập đến số lượng công việc tính toán cần thiết để thực hiện các hoạt động cụ thể trên mạng Ethereum. Vì mỗi giao dịch Ethereum yêu cầu tài nguyên máy tính để thực hiện. Về mặt này, Gas đề cập đến sự thành công của Ethereum, các khoản phí cần thiết để tiến hành giao dịch.

Lần đầu tiên trong lịch sử ETH có số lượng bị đốt nhiều hơn đợt phát hành mới xảy ra vào ngày 4/9. Đợt phát hành ròng của ngày hôm đó (chênh lệch giữa đợt phát hành mới và số lượng bị đốt) là -333. Vào ngày 27 và 28/10, số lượng bị cháy nhiều hơn số lượng mới và lượng phát hành ròng trong hai ngày tương ứng là -1500 và -3440 ETH.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, Ether đã tiếp tục tăng kể từ tháng 10, với mức tăng hàng tháng lên tới 45% và đã từng vượt mức 4.400 đô la Mỹ, điều này cũng đẩy tổng giá trị thị trường của Ether vượt ngưỡng 500 tỷ USD. Trước thời hạn, giá của nó giảm nhẹ xuống 4379 đô la Mỹ, với giá trị thị trường là 517,1 tỷ đô la Mỹ.

COMMENTS