HomeTin tức chứng khoán

SSI ước tính lợi nhuận 2021 gấp đôi cùng kỳ

Finnews24.com - Trong 9 tháng đầu năm, SSI đạt 2.112 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy lợi nhuận của quý IV ước khoảng 900 tỷ đồng, nhỉnh hơn mộ

GameStop huy động hơn 1 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu mới nhất
REE ghi nhận lãi ròng giảm 24% trong quý III
Việc phát hành “trái phiếu xanh” (ESG) tại châu Á đã tăng lên nhanh chóng
Advertisement

Finnews24.com – Trong 9 tháng đầu năm, SSI đạt 2.112 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy lợi nhuận của quý IV ước khoảng 900 tỷ đồng, nhỉnh hơn một chút so với mức 848 tỷ đồng của quý III. Ước tính lợi nhuận trước thuế cả năm 2021 của Công ty Chứng khoán SSI (HM:SSI) đạt 3.000 tỷ đồng – vượt xa so với kế hoạch năm là 1.870 tỷ đồng và gần gấp đôi so với kết quả 1.558 tỷ đồng của năm 2020.

Đồng thời mới đây, HĐQT SSI đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu ESOP, tăng vốn điều lệ lên 9.947 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành đợt hành ESOP, công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án tăng gấp rưỡi vốn điều lệ lên gần 15.000 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền dự kiến huy động lên đến 7.460 tỷ đồng. Đợt phát hành này nếu thành công sẽ đưa quy mô vốn chủ của SSI tiếp tục vượt trội so với toàn ngành và có thể vượt mức 1 tỷ USD.

COMMENTS