Sự ảnh hưởng của cặp tiền chéo đối với các cặp tiền có USD

    baongoaihoi – Sự ảnh hưởng của cặp tiền chéo đối với các cặp tiền có USD.

    Giả sử FED thông báo họ sẽ tiến hành tăng lãi suất. Thị trường sẽ nhanh chóng mua USD. Các cặp EUR/USD và GBP/USD sẽ giảm trong khi USD/CHF và USD/JPY sẽ tăng. Bạn đang bán EUR/USD và đang có lời tuy nhiên cặp USD/JPY lại tăng được nhiều píp hơn. Bạn so sánh chart giữa EUR/USD và USD/JPY và thấy USD/JPY di chuyển được xa hơn. Nó phá ngưỡng cản quan trọng và tăng được 200pips trong khi EUR/USD không qua được ngưỡng hỗ trợ và chỉ giảm được gần 100pips. Lý do của việc này là do các cặp chéo, trong trường hợp này là EUR/JPY.

    Khi USD/JPY phá ngưỡng quan trọng thì sự kết hợp của việc chặn lỗ và breakout làm nó tăng càng nhanh hơn. Vì mua càng nhiều USD/JPY thì càng làm cho JPY trở nên yếu hơn. Điều này làm EUR/JPY phá ngưỡng cản quan trọng làm việc chặn lỗ và bearkout đẩy giá EUR/JPY tăng cao hơn nữa. Khi đó EUR sẽ mạnh lên và làm giảm độ rớt giá của EUR/USD.Vì vậy, ngay cả khi bạn giao dịch các cặp tiền chính, các cặp tiền chéo vẫn sẽ có ảnh hưởng nhất định.

    st-

    SHARE