Sự cố Didi Travel là một hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh mạng ở Trung Quốc

Cách đây vài ngày, hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc “Economic Daily” đã có bài viết trình bày quan điểm an ninh mạng đã trở thành “lằn ranh đỏ” mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng không thể vượt qua.

Bài báo chỉ ra rằng trong cuộc họp giao ban chính sách của Quốc vụ viện gần đây, Văn phòng Internet Nhà nước đã nhấn mạnh rằng bất kể loại hình doanh nghiệp nào, dù được niêm yết ở đâu thì cũng phải đảm bảo an ninh mạng quốc gia, bảo mật hạ tầng thông tin trọng yếu và bảo mật thông tin cá nhân.

Bài báo nói rằng, với tư cách là nhà khai thác nhiều cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và các tổ chức thu thập, xử lý và tái sử dụng, các công ty, đặc biệt là các công ty Internet công nghệ, phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật dữ liệu, tuân thủ điểm mấu chốt của an ninh mạng và không thể trao đổi dữ liệu quan trọng và quyền riêng tư cá nhân như lợi ích.

Bài báo chỉ trích rằng vụ vi phạm dữ liệu của Didi gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhiều công ty. Trước đây, nhiều công ty thiếu ý thức duy trì an ninh mạng và bảo mật dữ liệu, các chỉ số kinh doanh và hiệu quả hoạt động của họ đều cao hơn an ninh mạng. Điều này đã dẫn đến nền tảng yếu kém cho việc quản trị dữ liệu ở một số công ty và thậm chí tình trạng gia đình của tài sản dữ liệu cũng không rõ ràng, chưa nói đến việc phân loại và bảo mật dữ liệu; một số công ty vì lợi ích kinh doanh ngắn hạn, sẽ không nhạy cảm hóa thông tin cá nhân và thông tin ngành. Thậm chí, việc bán thông tin quốc gia trên thị trường còn gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh mạng và an ninh quốc gia.

Bài báo nhấn mạnh rằng không có an ninh mạng thì sẽ không có an ninh quốc gia và các công ty không tuân thủ an ninh mạng sẽ “vấp ngã”. Theo chiến lược an ninh mạng mới, các công ty phải thiết lập quan điểm toàn cầu về an ninh mạng, liên tục tăng cường tính tự giác của ngành, từng bước cải thiện hệ thống quản trị an ninh dữ liệu, khám phá lộ trình phát triển của việc tuân thủ bảo mật dữ liệu và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định quốc gia, tuân thủ đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ an ninh mạng, không xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, không gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia.

Theo FX168

SHARE