Category: Sự kiện

Finnews24 thường xuyên tổ chức các Event, workshop, webinar cho các nhà đầu tư cơ hội tìm hiểu về thị trường.

HỘI THẢO HOT NHẤT CỦA NĂM 𝑻𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒏𝒂̀𝒐 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒐̉𝒂 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒖̛̉𝒂 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒏𝒂̆𝒎 2022? Chuỗi hội thảo chuẩn 5 sao dành riêng cho khách hàng của FxP [...]
Hội thảo trực tuyến (Webinar) do Finnews24 lần thứ hai đứng ra tổ chức với sự tham gia của diễn Rayn Lim - chuyên giao đào tạo, phân tích thị trường đ [...]
2 / 2 POSTS
Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi