SZC báo lãi sau thuế năm 2021 tăng 74%, vượt kế hoạch 84%

Sợi Thế Kỷ báo lãi ròng 2021 cao kỷ lục
SBT dự kiến đầu tư góp vốn vào 2 công ty
Bán trái phiếu không đăng ký, VsetGroup bị UBCKNN xử phạt, buộc thu hồi và hoàn trả tiền

Trong năm, doanh thu thuần của SZC đạt hơn 713 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước. Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động cho thuê đất và thu phí quản lý tại các Khu công nghiệp (KCN). Cụ thể, mảng này đóng góp hơn 702 tỷ đồng, chiếm gần 99% tổng doanh thu. Mặt khác, Công ty không còn ghi nhận doanh thu từ thu phí đường bộ.

Lãi gộp của SZC ghi nhận hơn 451 tỷ đồng, tăng 93%. Biên lãi gộp tăng từ 54% lên hơn 63%.

Sau khi trừ đi các chi phí khác, SZC báo lãi sau thuế năm 2021 đạt gần 324 tỷ đồng, tăng 74% so với năm 2020. Kết quả này đồng thời cũng đã vượt hơn 84% so với kế hoạch 176 tỷ đồng được Công ty đề ra cho năm 2021.

Riêng trong quý 4/2021, SZC ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng khi doanh thu và lãi sau thuế lần lượt gấp 2.1 lần và 2.9 lần so với cùng kỳ, đạt gần 148 tỷ đồng và hơn 68 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối, tổng tài sản của SZC tại 31/12/2021 ghi nhận hơn 5,616 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi tăng 53%, đạt hơn 259 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng ghi nhận tăng 29%, lên gần 4,856 tỷ đồng, chủ yếu do gia tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án KCN, Khu đô thị Châu Đức và Dự án Golf Châu Đức.

Về cơ cấu nợ, chiếm hơn một nửa tổng nợ phải trả của SZC là nợ vay, với gần 2,200 tỷ đồng đồng, tăng 33% so với đầu năm. Giá trị các khoản vay ngắn và dài hạn lần lượt gấp đôi và tăng 24%, đạt hơn 386 tỷ đồng và hơn 1,813 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi