Home Tags Báo động giả

Tag: báo động giả

Một nhân viên nhấn nút sai gây ra báo động giả...

Một nhân viên nhấn nút sai gây ra báo động giả tên lửa tại Hawaii Thống đốc bang Hawaii, ông David...

Xem nhiều