Home Tags BÁo Ngoại Hối

Tag: BÁo Ngoại Hối

Hợp đồng tương lai GBP ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP : lợi nhuận tăng thêm vẫn nằm trên đường ống.

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / USD ngày 16.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp EUR/USD : Không xác nhận mức tăng đóng cửa trên 1.1087 vào...

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 13.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : thoát khỏi mức thấp trong tháng 7 nhưng vẫn nằm...

Xem nhiều