Home Tags Breakout

Tag: Breakout

Giao dịch theo breakout – phá vỡ

baongoaihoi - Breakout xảy ra khi giá “ phá vỡ” một vùng giá cố định hoặc một vùng giá đi ngang.

Xem nhiều