Home Tags Cặp EUR/JPY

Tag: Cặp EUR/JPY

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / JPY

baongoaihoi - Kênh giảm dần nhiều ngày giới hạn khả năng phục hồi đối với 200-HMA. Mặc dù...

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / JPY

baongoaihoi -  Cặp EUR / JPY hiện đang hướng tới các mức kháng cự quan trọng khi giao dịch gần mức 121,55 trong ngày...

Phân tích kỹ thuật cặp EUR / JPY

baongoaihoi - Phân tích kỹ thuật EUR / JPY: Người bán tiếp tục "rình rập" xung quanh đường kháng cự gần mức 121.60. Mặc dù...

Xem nhiều