Tag: cặp USD/JPY

Phân tích kỹ thuật USD / JPY

baongoaihoi -Phân tích kỹ thuật cặp USD/JPY : Nêm tăng ngắn hạn. Một đồ thị nêm tăng ba ngày tuổi dường như hạn chế sự tăng giá của cặp tiền tệ USD /

Xem Thêm »