Tag: Chính phủ Trung Quốc

Sau một loạt những rắc rối, Tencent quyết định đưa ra kế hoạch tái cơ cấu, phù hợp với sáng kiến "Made in China 2025" của Bắc Kinh.Tencent có thể đan [...]
1 / 1 POSTS