Tag: chuyển đổi

Ngân hàng Kỹ Thương vừa quyết định chuyển đổi số trái phiếu trị giá khoảng 3.000 tỷ đồng phát hành năm 2010 để tăng vốn. HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thư [...]
2 / 2 POSTS