Home Tags Clinton

Tag: clinton

Nhà Clinton đã trả hết nợ và kiếm hàng trăm triệu...

Khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ vào năm 2001, ông Bill Clinton mắc nợ nhiều triệu USD do chi...

Xem nhiều