Home Tags Công nghệ block chain

Tag: Công nghệ block chain

Dùng blockchain để chống nạn buôn bán trẻ em?

Liên Hợp Quốc cũng đang mở rộng những chương trình thử nghiệm sổ cái phân phối của mình, từ các chương trình...

MasterCard thông báo hình thức thanh toán mới qua Blockchain

MasterCard gần đây đã thông báo một cách để các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch kinh doanh trực tiếp với...

Xem nhiều