Tag: Công ty niêm yết

Tuần giao dịch từ ngày 27/11 đến 01/12, hàng loạt giao dịch bán ra của những vị lãnh đạo, cổ đông lớn công ty niêm yết đã diễn ra sôi động và áp đảo [...]
Nhà đầu tư cần xem xét kỹ việc pha loãng cổ phiếu khi DN phát hành thêm. [...]
Có ít nhất 30-40 công ty niêm yết dự định phát hành cổ phiếu ESOP. Gần kết thúc mùa [...]
4 / 4 POSTS