Tag: diễn biến thị trường

“Chỉ khi nào các NH về cơ bản đáp ứng các quy định chỉ số về an toàn hoạt động của NHNN, thanh khoản dồi dào, bền vững, thị trường ổn định mới có chươ [...]
Nếu từ đầu năm, người nào bán USD để gửi tiết kiệm và đến nay mua lại USD thì họ đã sinh lời kép bởi hưởng được lãi suất ngân hàng và phần chênh lệch [...]
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng tài sản ròng của 17 quỹ nội đầu tư cổ phiếu ở mức 18,2% cao hơn so với mức 16,8% của VN-Index. [...]
4 / 4 POSTS