Home Tags điện lực

Tag: điện lực

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của EVN giảm 31,5%

Nợ phải trả của tập toàn ở mức 487.732 tỷ đồng, gấp 2,27 lần vốn chủ sở hữu. 6 tháng đầu năm, Tập đoàn...

Xem nhiều