Tag: EUR

Hợp đồng tương lai EUR

baongoaihoi – Hợp đồng tương lai EUR : có dấu hiệu phục hồi. Quan tâm mở đối với các thị trường tương lai EUR đã tăng thêm một phiên vào

Xem Thêm »

Hợp đồng tương lai EUR

baongoaihoi – Hợp đồng tương lai EUR. Quan tâm mở đối với các thị trường tương lai EUR đã tăng gần 6 nghìn hợp đồng vào thứ Sáu, theo số

Xem Thêm »

Hợp đồng tương lai EUR

baongoaihoi – Hợp đồng tương lai EUR. Mở lãi ở thị trường tương lai EUR tăng gần 2 nghìn hợp đồng vào thứ Hai, trong khi khối lượng cũng tăng

Xem Thêm »