Tag: GBP

Hợp đồng tương lai GBP

baongoaihoi – Hợp đồng tương lai GBP : xu hướng giảm trung tính gần hạn. Dữ liệu của CME Group cho thấy các thị trường tương lai GBP ghi nhận

Xem Thêm »