Home Tags Giám đốc

Tag: giám đốc

Vợ chồng Giám đốc vay lãi hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn sắp hầu toàVợ chồng Giám đốc vay lãi hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn sắp hầu toà

Vợ chồng Giám đốc vay lãi hàng chục tỷ đồng rồi...

Quá trình kinh doanh, Thanh cùng vợ vay lãi hàng chục tỷ đồng của nhiều người. Do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ nên vợ chồng Thanh đã bỏ trốn, gần 5 năm sau mới bị bắt.

Đại án 9.000 tỷ: 12 giám đốc 'bù nhìn'

Theo chỉ đạo của Danh, 12 giám đốc "bù nhìn" đều không có năng lực, kinh nghiệm về kinh doanh, không được quản lý...

Xem nhiều