Tag: hệ thống tài chính

Trung Quốc ngày càng bị tác động bởi chiến tranh thương mại khi phải gánh chịu áp lực rút vốn – ngay cả khi đang cố xử lý bằng các công cụ kinh tế. [...]
Nếu không có ngay các biện pháp củng cố và giữ vững an ninh tài chính, hệ thống tổ chức tín dụng sẽ tiềm ẩn nhiề [...]
3 / 3 POSTS