Home Tags Hỗ trợ

Tag: hỗ trợ

Phân tích kỹ thuật cặp USD / IDR ngày 9.9

Báo Ngoại Hối - Phân tích kỹ thuật cặp USD/IDR : Người bán đang chờ giá giảm xuống dưới mức hỗ...

Cách giao dịch với đường hỗ trợ và kháng cự

baongoaihoi - Có 2 dạng giao dịch với đường hỗ trợ và kháng cự : Giao dịch khi giá bật lại...

Kháng cự và hỗ trợ là gì?

baongoaihoi - Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được dùng nhiều nhất trong giao dịch. Tuy...

Xem nhiều