Tag: Hồi lại

Hồi lại và đảo chiều

baongoaihoi – Định nghĩa hồi lại và đảo chiều. Hồi lại là gì Sự hồi lại được định nghĩa như là sự chuyển động tạm thời của giá ngược với

Xem Thêm »