Home Tags Hợp đồng

Tag: hợp đồng

Hợp đồng tương lai GBP ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP : lợi nhuận tăng thêm vẫn nằm trên đường ống.

Hợp đồng tương lai EUR ngày 19.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : Vẫn còn chỗ cho sự phục hồi.

Hợp đồng tương lai EUR ngày 17.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : thu hẹp tỷ lệ cược cho điểm yếu thêm.

Hợp đồng tương lai GBP ngày 16.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP : Di chuyển thấp hơn trên các thẻ gần hạn.

Hợp đồng tương lai GBP ngày 6.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP : phạm vi cho lợi nhuận tăng thêm. Các...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 6.9

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : không thể loại trừ khả năng tăng giá trong thời gian...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 30.8

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : Phòng cho sự thoái lui sâu hơn. Theo...

Hợp đồng tương lai GBP ngày 29.8

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP ngày 29.8 : dips có vẻ nông cạn. Quan...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 29.8

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR ngày 29.8 Trước dữ liệu nâng cao cho các...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 28.8

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : trung lập / giảm giá gần hạn. Trước...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 26.8

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : phạm vi cho lợi nhuận tăng thêm Trong...

Hợp đồng tương lai EUR ngày 22.8

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai EUR : nhược điểm hơn nữa về thẻ. Theo dữ...

Hợp đồng tương lai JPY ngày 20.8

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai JPY : tiếp tục tăng trở lại trên radar. Số...

Hợp đồng tương lai GBP ngày 23.8

Báo Ngoại Hối - Hợp đồng tương lai GBP : Phạm vi để tăng thêm. Dữ liệu flash...

Hợp đồng tương lai EUR

baongoaihoi - Hợp đồng tương lai EUR : chịu áp lực giảm giá gần hạn. Trong các...

Hợp đồng tương lai GBP

baongoaihoi - Hợp đồng tương lai GBP Dữ liệu nâng cao của CME Group cho các thị trường...

Hợp đồng tương lai GBP

baongoaihoi - Hợp đồng tương lai GBP Các trader đã thêm 20 hợp đồng vào các vị trí...

Xem nhiều