Tag: Kênh giá

Channel trong forex là gì?

baongoaihoi – Channel ( Kênh giá) trong forex là gì? Nếu chúng ta đào sâu hơn về lý thuyết đường xu hướng và vẽ một đường song song với đường

Xem Thêm »