Tag: khối lượng giao dịch

Trong tháng 10, khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 2.551.535 hợp đồng, tăng 63,85% so với tháng trước... [...]
Kể từ khi lên sàn, cổ phiếu HTT có khối lượng giao dịch khá tích cực nhưng liên tục mất giá, trong khi đó hoạt động kinh doanh vẫn tăng trưởng tốt. [...]
7 / 7 POSTS
Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi