Home Tags Kim cương

Tag: kim cương

Bên trong “kinh đô” kim cương lớn nhất thế giới

Mỗi ngày, khoảng 84% kim cương thô và 50% kim cương đã cắt trên thế giới được giao dịch tại đây... Với các dãy căn...

Xem nhiều