Home Tags Lạm dụng tín nhiệm

Tag: lạm dụng tín nhiệm

Nữ chuyên viên chiếm đoạt của HSBC gần 5 tỉ đồng

Lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo, một trưởng bộ phận ngân quỹ đã chiếm đoạt của Ngân hàng HSBC 4,9 tỉ đồng. ...

Xem nhiều