Home Tags Lot

Tag: lot

Pip và lot là gì?

Lot Lot là một lô các đơn vị tiền tệ. Một lot chuẩn tương đương 100.000 đơn vị tiền tệ cơ bản/đơn vị tiền tệ...

Kiến thức cơ bản: Lot là gì?

Giao dịch ngoại hối chỉ được giao dịch với một số tiền cụ thể được gọi là lot. Kích thước tiêu chuẩn...

Xem nhiều